Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Sieczkowski i Nikoniuk

o firmie

       Pracownia projektowa „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie-Sieczkowski i Nikoniuk” działa na rynku od września 2005 r. Wówczas to jej pomysłodawcy i założyciele- Artur Sieczkowski oraz Wojciech Nikoniuk- zdecydowali się, po kilku latach kariery asystenckiej w renomowanych warszawskich pracowniach konstrukcyjnych ( m.in. BWL-Projekt, TMJ-Projekt) i zdobyciu niezbędnych kwalifikacji, rozpocząć działalność projektową pod własnym szyldem.
       Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji budynków i budowli, opracowujemy ekspertyzy i opinie techniczne istniejących obiektów jak również uczestniczymy w weryfikacji rozwiązań projektowych innych konstruktorów.
      Nasz zespół składa się z młodych ale doświadczonych i ambitnych ludzi, a każdy następny projekt jest dla nas nowym wyzwaniem. Na swoim koncie mamy zaprojektowane i zrealizowane liczne budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, biurowe, użyteczności publicznej (szkoły, szpitale), hale przemysłowe, etc. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszego zespołu oraz owocnej współpracy z architektami obiekty te wyróżnia niekonwencjonalna architektura i śmiałe, ale ekonomiczne, rozwiązania konstrukcyjne, czego dowodem jest przede wszystkim zadowolenie naszych Klientów.
   

Nasza działalność zawodowa jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia na kwotę 500 000 Euro

Copyright © KBiI Sieczkowski i Nikoniuk. Wszelkie prawa zastrzeżone.